Ann Fernholm är forskare och har disputerat i molekylär bioteknik vid Uppsala Universitet. Ann Fernholm skriver inte traditionella kokböcker utan hennes böcker granskar och går i detalj igenom de traditionella kostråden som vi har lärt oss som sanningar.

Ann Fernholms delar med sig av sin kunskap och forskning i flera böcker om mat för barn. Böckerna riktar sig till föräldrar som vill ha råd om hur de ska tänka kring deras barn och vad de äter.

Hennes böcker vilar på en vetenskaplig grund och innehåller väldigt mycket nyttig information som kan vara bra för föräldrar att ha med sig så att de enklare kan navigera runt bland alla olika råd man får om barn och mat.

Om du är intresserad av hur maten påverkar din hälsa så Ann Fernholms böcker ett tips. Hon går igenom allt från vad livsmedeln i butikerna egentligen innehåller och vad socker egentligen gör med våra kroppar.

Hon är en av grundarna och initiativtagarna till kostfonden som är en organisation som fokuserar på hur maten kan motverka typ 2-diabetes.

Hur gammal är Ann Fernholm? Ann är född den 11:e September 1969

Ann Fernholm's kokbok Fejkmaten